February 20th, 2015

едаодежа

(no subject)

И кто какъ понимаетъ "не много брано, что разъ хожено"? Я только такъ, что за одну ходку много не наберешь: невольницъ ли иль паволокъ въ Царьградъ, малины ль въ лѣсъ. Два дня думалъ.