January 25th, 2013

келлс

(no subject)

Служилъ Гаврила Тридентину —
Чудовищу о трехъ зубахъ

Служилъ Гаврила ретіарьемъ
Онъ ретираду хлоркой мылъ

Служилъ Гаврила исключеньемъ
Онъ заключенныхъ исключалъ

Служилъ Гаврила къ назиданью
Подъ ключъ зинданы созидалъ
едаодежа

(no subject)

Служилъ Гаврила гомосѣкомъ
Онъ поровну виновныхъ сѣкъ

Служилъ Гаврила мистагогомъ
Въ туманѣ ежиковъ водилъ