February 22nd, 2012

едаодежа

(no subject)

Когда мнѣ трудно, я читаю Келлское Евангелiе. Тамъ столько спиралей, вытребенекъ, фигнюшекъ, меандровъ, трифолiевъ, цвѣтуечковъ-плетенокъ и котовъ съ птицами, что сразу ѳеодицея и апокатастасисъ.